• ฝึกถ่ายภาพบุคคล (ไม่ถนัด) เริ่มจากครอบครัว
    4  
    30 ต.ค. 57 | 09:54